•  

  Studia podyplomowe w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych” będą realizowane w dwóch edycjach:

  I edycja: październik 2012 r. – czerwiec 2013 r.
  II edycja: październik 2013 r. – czerwiec 2014 r.

 • Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy podmiotów leczniczych z terenu całego kraju, należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

  Studia są w 100 % bezpłatne. W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, noclegi dla osób mieszkających najdalej od miejsca odbywania się zajęć oraz catering.

 • Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM
  zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczychw ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych”.

  Stargardzka Szkoła Wyższa STARGARDINUM otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na zorganizowanie dwóch edycji studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej Zakładów Opieki Zdrowotnej.
  Projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstworaz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.